top of page

coachvaardigheden

voor leidinggevenden

zie hier voor het onderscheid tussen coaching, training en mastery...
Leren coachen : coachvaardigheden voor leidinggevenden

Als een leidinggevende wil gaan coachen of van hogerhand gevraagd wordt om voortaan te gaan coachen, is het een goede zaak zich te verdiepen in wat het begrip ‘coachen’ inhoudt.  Hoe verhoudt ‘coachen’ zich tot andere begrippen waarmee het vaak verward wordt, zijnde ‘mentor zijn’, ‘uitleggen’ of ‘motiveren’. 

Coachen heeft in essentie te maken met het faciliteren van iemands zelfontwikkeling van binnen uit, met name een zelfbewuste verandering, op een specifiek gebied.  Om dat in goede banen te leiden, wordt een professionele ondersteuning gegeven. 

Het coachen van personen komt altijd per definitie zowel de personen in kwestie als de organisatie ten goede.

Het coachen heeft een specifiek, afgelijnd doel dat vooropgesteld wordt en de begeleiding heeft een typische stijl en volgt kenmerkende werkmethoden.

 

Het eindresultaat voor diegene die gecoacht wordt is een verhoogd bewustzijn van het eigen gedrag en van de persoonlijke intenties die daarachter schuil gaan.  Het is dus altijd nodig dat de leidinggevende die wenst te leren coachen, eerst zelf door een soortgelijk proces gaat.  Dat is wat deze vorming vooral specifiek maakt.

 

Vanuit de verworven fundamentele basiskennis en de eigen ervaring in de praktijk, kunnen we dan de leidinggevende praktische vaardigheden aanleren, om zo te kunnen uitgroeien tot een bekwaam, integer, empathisch en succesvol coach op de werkvloer.

bottom of page