top of page

communicatie

Aanbod
Gesprekstechnieken en -stijlen

We vergaderen enorm veel, we hebben voortdurend kleine en grote meetings.

Door het gebruik van verschillende media, hoeven gesprekspartners elkaar al lang niet meer op te ontmoeten op éénzelfde locatie.

Zinnige vragen zijn bijvoorbeeld :

 • Houden we overlegmomenten (al of niet) te kort en te versnipperd om nog een overzicht te behouden?

 • Wie bepaalt bij ‘klassieke vergaderingen’ de inhoudelijke agenda, volgens welke criteria?

 • Denken we voldoende aan de evaluatie van de effectiviteit, vooral van meetings op vaste tijdstippen?

 • Kan het notuleren verbeterd worden?  De voorbereiding vooraf?

 • Standaardiseren wij in ons overleg of in onze vraagstelling te veel of te weinig?

 • Hoe kunnen we waken over voldoende aandacht voor het onderwerp dat nú aan de orde is, in de veelheid van impulsen en interrupties, die via kleine en grote schermen tegelijk binnenkomen? 

 • Houden wij het binnen onze bedrijfscultuur vooral bij (nuttige) snelle contacten op afstand of investeren we ook in een diepgaander, langduriger gesprek?  Hoe integreren en implementeren we dat?

 • Hebben wij een eigen zienswijze over het versturen van mails of sms-jes naar collega’s die zich op enkele meters van ons vandaan bevinden? 

 • Hebben wij nood aan het opbreken van ingeslepen patronen die werking en cohesie niet ondersteunen?

 

Veel spreeksituaties (vergadering, commerciële presentatie, kennismakingsgesprek, interne mondelinge rapportage, functionerings- of sollicitatiegesprek,...) vragen hun eigen karakter en bijpassende stijl. 

Elk van deze gespreksvormen situeert zich ergens tussen formeel en informeel of tussen zakelijk of meer intiem.  Dat kan heel verrijkend werken.

 

Gesprekken hoeven er niet allemaal hetzelfde uit te zien, dat stompt af. 

We kunnen (weer) meer leren variëren in plek en omkadering, in sfeer.  We kunnen ons weer meer bewust maken van al of niet ‘ideale’ momenten of het afstemmen van duur en tempo.

Zijn we eigenlijk nog wel in staat om onze toon en onze taal aan te passen aan onze doelstellingen en intenties?  Dat kan alleen als we ons van die zaken permanent bewust zijn.

We kunnen herontdekken wat waardevolle ontmoetingsgesprekken zijn.  Soms weg van de drukte, maar vooral wars van sleur en ingebakken automatismen.

Daarover filosoferen en ermee experimenteren vinden we misschien wel echt interessant. 

Het kan leiden tot meer balans, gefundeerde ‘eigen’ communicatie-innovatie, meer werkplezier, inspiratie en uiteindelijk zelfs tot kwaliteitsvollere productiviteit op andere vlakken.

Uitspraak

Als je naar iemand luistert, word je niet graag afgeleid door spreekfouten.  

Primair zou de luisteraar bezig moeten zijn met de inhoud en verder blij verrast worden door de directe en open contactstijl.

Je ontneemt jezelf veel communicatiekracht als je onduidelijke of incorrecte uitspraak of beklemtoning hebt.  

Het verengt de aandacht van je publiek !

Ondervind je dat je vaak moeilijk verstaanbaar bent?  Vertellen ze jou dat je mompelt, binnensmonds praat of verwarrende klemtonen legt?  Dat je sommige spraakklanken weglaat of vervormt?  Merk je zelf dat je over langere woorden struikelt, dat je ongewild lettergrepen inslikt, dat je woorden niet nauwkeurig tot aan het eind uitspreekt?

 

Vind je het lastig om te praten zonder storende dialectklanken?  Kan je misschien wel starten in Algemeen Nederlands, maar het niet consequent volhouden in een professionele context?  Zou je dit graag willen leren, zonder je vlotheid, je normale spreeksnelheid en je natuurlijke spontaniteit te verliezen?  Zonder het gevoel te hebben dat je jezelf niet meer bent?

 

Raak je makkelijk uit je spreekritme?  Ga je onwillekeurig ‘rennend’ praten, zonder pauzes, zodat het luisteren vermoeiend wordt en jijzelf er almaar zenuwachtiger van wordt?  Of praat je, omgekeerd, te lijzig, te slepend-traag?

 

Goed nieuws!  

Al deze zaken zijn stapsgewijs aan te pakken.  

Je leert eerst de onvolkomenheden opmerken en herformuleren, daarna het aan te leren gedrag (net als bij autorijden) in afzonderlijke fragmenten uitvoeren, zodat je een nieuw patroon kan aanleren en het oude achterwege kan laten.  En tenslotte train je door, tot het pas aangeleerde uiteindelijk een nieuw automatisme wordt, ook naar dagelijkse situaties toe.

 

Wat is nodig?

 

Van jouw kant : een gezonde motivatie, wat oefendiscipline en geloof in jezelf.

 

Wat krijg je?

 

Al de rest voegen wij toe : onze aanstekelijke passie en een voor jou persoonlijk uitgestippeld programma.   Dat wordt dan zo efficiënt en swingend begeleid, dat je het hoogstwaarschijnlijk binnen de kortste keren zal bestempelen als resultaat-gevend, maar tegelijk ook verrassend leuk om te doen!

(Je kan natuurlijk ook altijd iemand meebrengen, dan heb je meteen een ‘oefenmaatje’) 

Stemvorming

Een onaangename stemklank kan een presentatie of ontmoeting, een overleg of training verzuren.  Je hebt het bij anderen wellicht ook al ervaren.

Maar niet iedereen weet dat dit helemaal te verhelpen is !

Is je stem te hoog, te zwak, storend nasaal of geknepen, saai brommerig of veel te scherp?  

Te eentonig, onvast of zit je met een gemis?

 

Meld je aan, wij zijn gespecialiseerd.

 

Adem regelen, keelspanning verminderen, lichaamshouding of tongpositie wijzigen of je innerlijke rust vergroten, ... 

Het zijn maar een paar van de mogelijke aspecten, waar heel effectieve technieken voor bestaan. 

 

We starten met erover te praten, in verhelderende termen.  We tonen jou, ter illustratie, hoe we zelf onze eigen stem kunnen veranderen, zodat je merkt dat ‘stemkwaliteit’ inderdaad grijpbaar kan zijn. 

 

Het wordt waarschijnlijk snel duidelijk dat we - volledig afgestemd op jouw persoonlijke wensen - veranderingsgericht met je stem aan de slag kunnen.

Helder verwoorden

Wat is het heerlijk om onder woorden te kunnen brengen wat je voelt, denkt of wil duidelijk maken aan een ander.  En hoe nuttig is het!  Zowel mondeling als schriftelijk.

Taal brengt logica en begrip, maar evengoed een verhoogde kans op invoeling en binding.

Op talloze aspecten van taalbeheersing kan je begeleiding en/of oefening vragen, bijvoorbeeld :

 

 • Blijven helder formuleren onder stress of emotionele druk

 • Helder verwoorden en helder denken elkaar niet laten hinderen

 • Helderheid door voldoende rijke woordenschat en vlot afgewerkte zinsbouw, door te verbeteren in de structuur van je zinnen en het inzicht in het verschil tussen geschreven en gesproken taal

 • Helder je effect-doelstelling voor ogen houden, bij de opbouw van je betoog, je presentatie, de les die je moet voorbereiden, de uitnodiging of brief die je wil versturen,...

 • Helder voor ogen hebben dat je kan spelen met de lengte van zinnen, de plek waar adjectieven of kernwoorden het best werken,...

 • Helderheid vergroten door het inlassen van spreekpauzes (of blanco spaties in een tekst) * Helder inzien en aanvoelen wanneer je (bij welke woorden of bij welke pauzes) je wèlke mensen best aankijkt

 • Heldere opbouw achter je uiteenzetting in gedachten hebben, zodat je van daaruit meer vrijheid krijgt om vrij (eventueel deels geïmproviseerd), helder te blijven boeien

 

Het zal helder zijn dat je vraagstelling eindeloos eigen, gedetailleerd of ‘algemeen’ mag zijn.

Richt je vraag, wij antwoorden zo helder mogelijk !

Gehoord worden

Sommige sprekers hebben elke luisteraar aan hun lippen hangen. Anderen hebben het gevoel dat er niemand op hun woorden zit te wachten.

 

Het is niet omdat je praat, dat je ook echt gehoord wordt.  Het hangt samen met présence, blikrichting, timing, stemvolume en taalkeuze. Of bij jou misschien nog met iets anders.  

 • Overkomt het je geregeld dat je, als deelnemer aan een groepsgesprek, straal genegeerd wordt als je praat of een poging daartoe onderneemt ?  Gaan anderen dan gewoon met elkaar verder praten en heb je het gevoel dat ze je amper opmerken?​

 • Lijkt het er dikwijls op dat jouw mondelinge tussenkomst nadien geen enkel effect sorteert?  

 • Schijnen je aangebrachte voorstellen of argumenten geen grote indruk te maken en vooral weinig resultaten op te leveren?

 • Krijg je wel eens de opmerking dat je toevoegingen niet genoeg gestructureerd of to-the-point overkomen?  Te langdradig geformuleerd zijn of te weinig herkenbaar voor de rest van de groep?

 • Heb je soortgelijke ervaringen, behalve op het werk, ook bij je partner, je vrienden, andere familieleden of sociale contacten?

 

Onder druk of in groep converseren en discussiëren is niet altijd gemakkelijk.  Er zijn altijd dominante sprekers en het vraagt soms een beetje techniek om die de baas te kunnen.

Het vraagt soms ook nieuwe inzichten en zelfkritische zin om je eigen tussenkomsten sterker en efficiënter te kunnen maken.

 

Waar het schoentje ook knelt, wij zullen u alvast écht horen!

We kunnen uw specifieke probleemstelling deskundig onderzoeken, aansluitend daarop de gepaste theoretische achtergrondkennis meegeven, nuttige adviezen verschaffen en resultaatgerichte oefensessies aanbieden.

Spreekdurf

Aarzel je meestal om als spreker voor een groep te gaan staan?  Of erger, breekt het zweet je al uit bij de gedachte alleen ?  Heb je last van een korte adem die te hoog zit en je stem doet trillen?

Zou je graag hebben dat je spreekangst wat minder (zichtbaar en hoorbaar) wordt? Troost je.  Je bent niet de enige.  En het kan verholpen worden.

 

Maak je je zorgen over het kunnen vergeten van tekst?  Over verward raken en falen in het afmaken van grammaticaal correcte zinnen?   Maak je je op voorhand en tijdens het spreken al druk om mogelijke vragen nadien, zodat je onvoldoende gefocust en helder bent als het er op aan komt?

 

Vind je het om te beginnen al moeilijk om de aandacht te vragen van een publiek?  Het startmoment aan te geven?  Je blik correct te richten naar de luisteraars?

 

Durf je niet altijd het woord te nemen in een meeting, bij een cursus of een presentatie die je volgt?  Ben je bang voor het moment waarop alle blikken op je gericht zijn?

 

Schrik je er voor terug om voor je eigen mening uit te komen?  Geef je jezelf zelden de tijd en de ruimte om je argumenten luidop en volledig te formuleren ?

Impact

Sta jij jezelf toe dat je mededelingen de nodige impact hebben op je luisteraar?   Weet je hoe je daar bewust naar toe kan werken?

 

Ga je op een zelfbewuste en open manier om met jouw potentie om met effect te beïnvloeden, te leiden, ideeën bij te dragen, gehoord en gezien te worden, voorzieningen of kansen voor jezelf te bepleiten?  Creëer je daartoe zelf de momenten om in gesprek te gaan met de juiste personen?

We geven je meer structuur in je zelfperceptie, de nodige verhelderende achtergrond-info, een ruimer vocabularium en dieper inzicht ... en we bouwen van daaruit samen aan jouw specifieke, nieuwe sociale communicatie-vaardigheden.

We kunnen je ook bijstaan bij het concreet voorbereiden van een gepland (of te plannen) gesprek.

Présence en lichaamstaal

Onze lichaamstaal bepaalt in hoge mate onze uitstraling en het heeft daardoor invloed op onze sociale interacties en kansen. 

Bovendien is het zich eigen maken van een soepel-bij-zichzelf-passende lichaamstaal ook een gangmaker om onszelf comfortabeler en authentieker in ons vel te voelen.

Présence heeft niets te maken met hoogmoed.  Nog minder met onrechtmatig willen manipuleren.   Maar alles met zelfkennis en eigenwaarde, evenwicht en de vreugde om op dié ene plek en op dát enige moment te mogen toevoegen.  Dan is zelfmanifestatie een natuurlijk stromende noodzakelijkheid.

Zowat iedereen er zich er van bewust : lichaamstaal is een factor van groot belang in onze verbale communicatie.  Het geeft ons zoveel vrijheid en gezond zelfvertrouwen eens we er goed in worden.  En we worden er door de ander – bewust én onbewust – op beoordeeld en ingeschat.  

Wil je bewuster en vaardiger worden in het uitzenden van lichamelijke signalen?  Wil je meer bewustzijn over allerlei aspecten van je lichaamshouding of gedrag tijdens contactname en communicatie? Wil je dus eigenlijk bewuster worden over wat er zich vanbinnen in je afspeelt?

Wil je meer in staat zijn om tussen woorden en bewegingen door ‘te lezen’ en te doorgronden wat er in de ander omgaat?  

Niet op een koude, mechanische manier (zoals in talloze handleidingen op de markt), maar met behoud van alle respect voor de betreffende persoon en met een waarachtig gevoel voor de nodige nuances?  Wil je een compleet en sensitief contact met anderen? 

 

We kunnen je een heleboel leren over wat mensen drijft tot het aannemen van bepaalde hoofd-, schouder- en rugposities, het veranderen van spiertonus, blikrichting, mimische uitdrukking, tot het kiezen van specifiekere arm- en handbewegingen, zithoudingen, ruimte- en tijdsgebruik en dergelijke.  We beginnen met de grote duidelijke lijnen, daarna uitdiepend naar de subtielere details. 

En wat belangrijk is :

Het hoeft niet bij theorie te blijven.  We kunnen je deskundig in de praktijk begeleiden om er zelf veel beheerster, en vooral van binnenuit, mee om te gaan.  Dat wordt een eye-opener die voor transformatie zorgt!  Het zal effect op je hebben op verschillende niveaus : je sociale inzicht, je empathisch vermogen, je zelfvertrouwen, je expressie, je overzicht, je energie, je capaciteit om positief te beïnvloeden hoe anderen met jou en de situatie omgaan, enz...

 

Wil je vaardiger worden in het lezen en sturen van lichaamstaal, op een eerlijke manier?  

 

Wil je in je sociale contacten de buitenkant authentiek laten klopt met de binnenkant, dus met je ware gevoelens en intenties?  (openheid, contactbereidheid, authenticiteit,...)?

 

Dán ben je bij ons aan het juiste adres en staan we klaar om je in te wijden, met een warme glimlach en een scherpe blik..

Spreekadem en innerlijke rust

Het beheersen van de ademtechniek is een basisvaardigheid voor een professionele spreker, zowel voor publiek als in een groepsmeeting of een één-op-één-gesprek.

Adembeheersing is een sterk onderschatte voorwaarde.  Bij de meeste spreektrainingen wordt er in de marge wel iets over gezegd, maar dat wil niet zeggen dat er daarmee ook ècht iets verandert aan je diepgewortelde foutieve manier van ademen.

 

Nochtans is dit werkelijk héél systematisch en succesvol aan te pakken en om te keren!

 

Een gebrek aan goede ademplaatsing (vaak al vóór het spreken), kan leiden tot problemen rond stemvolume en –timbre, maar ook tot verstoring van de algemene sfeer en zeggingskracht.

 

Een niet-adequate manier van ademen tijdens het spreken, leidt er toe dat je minder vat hebt op de vloeiendheid en op de lengte van je zinnen.  Wie te weinig inademt, moet telkens weer te vaak bijademen, vaak op ongeschikte momenten.  Zo kom je onrustiger over, minder bedachtzaam en soms zelfs angstig.

 

Daarbovenop kan de zelf-observatie dat je de mist ingaat met je adem, nieuwe negatieve gevoelens triggeren, zodat het op de duur niet alleen lìjkt of je onzeker bent, maar het in werkelijkheid ook wòrdt.  Die negatieve spiraal haalt je uit de gerichtheid van je concentratie, dus wég van de focus op de inhoud.  Van hieruit kan je onmogelijk de gewenste impact hebben op de luisteraar.  Misschien vooral een òngewenste.

 

Heb je als spreker ook buiten spreeksituaties om, al een ‘duidelijk verkeerd zittende’ adem (en meestal ook een tekort aan innerlijke rust)?  In dat geval duurt het leerproces logischerwijze wat langer, want dan moeten we ons eerst dáár op richten om een succeservaring als spreker mogelijk te maken.

 

We kunnen je dan vooraf helpen (naar keuze) helpen met meditatie-, relaxatie- en/of mindfulness-technieken (en pas daarna het geleerde gaan toepassen op spreeksituaties).

storytelling

Al is storytelling een hype, het is geen nieuwe techniek.  Al honderden jaren werd het door grote succesvolle merken gehanteerd om de wereld te veroveren.  Het vertellen en doorvertellen van verhalen zit de mens van oudsher in het bloed.

 

Storytelling beperkt zich niet tot reclame voeren en speeches samenstellen. Het wordt heel vaak spontaan toegepast in tal van communicatieve situaties zoals tijdens het lesgeven of bij functionerings- en sollicitatiegesprekken.  

 

Het vertellen van korte, pakkende en beeldende verhalen is een sterk communicatief middel dat een verbazend effect kan hebben op toehoorders.  

 

Uiteraard is niet elke mogelijke story even waardevol en bruikbaar.   Het ondeskundig uitkiezen of uitwerken van story’s kan daarom ook averechts uitpakken.

 

Maar als je een geschikt verhaal slim, kundig en met eerlijke overtuiging brengt, kan het echt begeesterend werken voor anderen en zo je project vleugels geven.  

 

Wij hebben hierover een goed verhaal!  Dit is een uitgelezen kans om je bewustzijn op dit gebied gevoelig op te krikken en te bekijken waar en wanneer jij er mee voor de pinnen kan komen, op een adequate manier.

mindful spreken

Bij de voorbereiding van een gesprek, richten we ons best niet alleen op de inhoud, maar ook op onze eigen ingesteldheid als spreker. 

Het bewust aannemen van de ‘mindful state’ krijgt terecht steeds meer aandacht in een zakelijke context, want het verhoogt zowel de efficiëntie als het vertrouwen.  En men doet tegelijk aan emotie-management.

Mindful spreken hoort gewoon bij zaken doen in deze tijd.

 

Mindful leren spreken vraagt eerst een zich ‘gewaar’ worden van wat er - bijna automatisch - doorheen je hoofd flitst tijdens het vergaderen, overleggen, informeren en onderhandelen.  Het bewust worden daarvan is hoogst zinnig, want al die drukte in je hoofd beïnvloedt in grote mate wat je aansluitend daarop doet, laat, zegt of achterhoudt. 

Het gaat dus in wezen om iets te doen aan al die ‘inner talk’.  Dat is : al wat je eigenlijk zelden luidop zegt, maar wat toch voortdurend en dominant-sturend of zelfs belemmerend in je brein speelt, vaak zonder dat je het zelf door hebt.

We gaan onderzoeken of je wel gebaat bent bij die ‘innerlijke ruis’ (vooronderstellingen, kleine angsten en verwachtingen, dubbele agenda’s en ambigue bedenkingen, afschermingen,...).  Misschien kunnen we ze maar beter negeren.

 

Mindful leren spreken is leren loslaten van veel automatismen. Niet alleen allerlei emoties en gedachten, maar ook vastgeroeste patronen als onderdeel van ons concrete spreekgedrag (iemand de mond snoeren, een afwijzende lichaamstaal tonen, aan te veel ernst vasthouden waar die alleen maar nadelig werkt, snel gekrenkt zijn in je ego waardoor de blik verengt, onvoldoende opportuniteiten zien voor ‘mentale’ co-creatie binnenin de conversatie,...). 

 

Mindful leren spreken is het compleet herdefiniëren en gedragsmatig eigen maken van begrippen als aandacht, luisterbereidheid en openheid.  Aanvankelijk lijkt het je misschien alleen maar ongemakkelijk kwetsbaarder te maken, maar algauw merk je (ook aan de resultaten en de verbeterde diepgang van je contacten) dat je er veel mee gewonnen hebt en er juist sterker door geworden bent!

Peaceful communiceren

In professionele communicatie doen we vaak beroep op elkaar.  Zelfs al willen we al lang niet meer autoritair zijn onze spreekstijl, we wíllen vaak nog wel iets van elkaar...  Hoe gaan we daar bewust-integer en optimaal mee om? 

Het is interessant om je daarin te verdiepen, als individu en als team.

 • Hoe kunnen we appelleren verzoenen met keuzevrijheid en met een communicatie die vrij is van klassieke machtselementen?  Blijft er zoveel mogelijk en gedeelde verantwoordelijkheid voelbaar?  Zal er een steunende mentale en gevoelsmatige verbinding zijn na het toevertrouwen (in plaats van ‘kil overdragen’) van een taak?

 • Mag en kan diegene die de opdracht aanvaardt, voldoende zijn tijdsgebruik zelf bepalen en genoeg de eigen persoonlijkheid er in leggen?  Wordt stilzwijgend die ‘eventualiteit’ opengelaten of is het pertinent onderdeel van het overleg?  Met andere woorden : krijgen proces en resultaat dezelfde oprechte belangstelling?

 • Werken we actief naar het minimaal houden van dreigende en onzekere factoren (zoals blaam of verwijt) doorheen onze communicatie?

 • Merk je tekenen van verwarring op en probeer je daar in gunstige zin wat aan te doen?

 • Is er een sfeer van basale vriendelijkheid en ‘rustige aandacht’?  Krijgt de gesprekspartner voldoende tijd om op woorden en gedachten te komen, om opmerkingen in te brengen en om extra vragen te stellen?

 • Is er in de interne cultuur voldoende plaats voor het (ook verbaal) honoreren en waarderen van de dienst die ons werd verleend, voor de aandacht en de tijd die in een taak zijn gestopt?

 

De kunst van peaceful communiceren vraag niet het angstvallig vermijden van conflict en nog minder de gewoonte invoeren om enkel ‘positief te commentariëren’. Het vraagt wel dat er een totale sfeer wordt gecreëerd, waarin conflict en bevel vanzelf minder zullen ‘voor de hand liggen’.

Peaceful spreken is ook zeker niet onbewogen zijn tijdens het gesprek, integendeel.

Peaceful spreken is evenmin ‘doen alsof men zich niet opwindt’ en opereren in een veld van ‘schijnvrede’ of ‘onechte zakelijkheid’.

Het is omgekeerd de bedoeling om minder façade nodig te hebben en meer authenticiteit, veiligheid, mededeelzaamheid en loyaliteit te verwerven.

 

Er zal meer durf ontstaan om te spreken, maar ook meer zorgvuldigheid terwijl men het doet.

 

Je hebt vast al door dat het allemaal subtiel is.  Daarom heerlijk om te leren.

Er zijn moed en intellectuele eerlijkheid nodig om hiermee (ernstig en met humor) aan de slag te gaan.

Maar het kan een wondere kwaliteit en dimensie aan je communicatie toevoegen, onderlinge barrières doorbreken en de voeling met de essentie van integriteit verdiepen.

Schriftelijke communicatie

Het geschreven woord vraagt een eigen cultuur en zorgvuldigheid.

Het wordt hoe dan ook bewaard en doorgegeven.  Het moet daarom materiaal zijn dat de juiste werkenergie en –ethos genereert. 

 

Teksten leiden vaak tot wishful thinking : omdat iemand ze heeft opgesteld, kent ook iedereen die betrokken is, de hele inhoud.   Maar teksten moeten natuurlijk écht uitnodigen om gelezen en gebruikt te worden, anders is het zonde van de investering.

 

Documenten en brieven, zowel voor intern als voor extern gebruik, zijn krachtige middelen om kwaliteit uit te lokken, op voorwaarde dat ze met kwaliteit zijn gemaakt.

Vergader- en jaarverslagen, visieteksten of werkgroep-aanbevelingen; ze moeten stuk voor stuk prettig leesbaar en werkzaam zijn.

Ze moeten ook laten zien wie je bént als persoon, bedrijf of organisatie.  Ze moeten in mindere of meerdere mate de waarden tentoonspreiden waarvoor je staat; bijvoorbeeld èchte aandacht, efficiënte vlotheid, zin voor analyse en structuur, veelzijdige zorgvuldigheid, zelfs empathie (voor de lezer),...

 

*  Vind jij geschreven teksten ook vaak zo langdradig en onaantrekkelijk saai? 

 

*  Worden jouw eigen teksten bijna vanzelf onnodig ingewikkeld en missen ze daardoor directheid en helderheid?

 

*  Moet jij vaak werken met teksten die een allegaartje zijn van stijlen, toevoegingen en ongewilde overlappingen?  Dat laatste is vaak het geval als resultaat van groepswerk, onkundige vertaling of haastige bijwerking na verloop van tijd.  De eenheid is zoek geraakt.  En daarmee de leesmotivatie.

 

Doe er meteen iets aan !   

Vraag de hulp die bij je past : Wij kunnen

- jou of je medewerkers deskundig trainen (vanuit praktijkvoorbeelden)    of

- (na overleg) de redactie van jouw teksten onder handen nemen

ind_comm_analyse
gesprekstechnieken_en_stijlen

Een goed startpunt ?  

Vraag dan een persoonlijke analyse van je huidige communicatievaardigheden.

 

Loopt je verbale of non-verbale communicatie niet lekker, maar vind je het moeilijk om zelf de vinger op de zere plek te leggen?

Dan kan je ons eerst een analyse vragen van je eigen spreekgedrag.

Wat houdt dit in ? 

 1. Je krijgt een duidelijke en objectieve beoordeling van je uitspraak, stemgebruik en ademplaatsing, je competentie om mondeling te verwoorden en eventueel ook van je timings-vaardigheid en beklemtoning, je expressiviteit, de helderheid van je betoog, je vermogen om te boeien en toch innerlijke rust te bewaren, je blikrichting en tenslotte je algemene lichaamstaal. Jij kan uiteraard zelf bepalen wat al of niet aan bod komt.
   

 2. We bespreken het resultaat en gieten het in een overzichtelijk verslag, zodat je alles nog eens kan nalezen.
   

 3. Zo je wenst, kunnen we aansluitend een voorstel tot programma uitwerken voor coaching of training.  Ook dat kunnen we grondig doorspreken. Je kan het dan eventueel wat laten bezinken of met derden bespreken voor je echt een keuze maakt.
   

 4. Kies je voor het starten met ons programma, dan is de laatste fase het afspreken van de streefduur en/of de optimale frequentie van de ontmoetingssessies (per week of per maand).

Individuele communicatie-analyse
uitspraak
stemvorming
helder verwoorden
spreekdurf
spreekadem en innerlijke rust
mindful spreken
schriftelijke communicatie
présence en lichaamstaal
gehoord worden
impact
peaceful communiceren
storytelling
bottom of page