top of page

individuele

coaching & training

zie hier voor het onderscheid tussen coaching, training en mastery...
Empatische en luistervaardigheden ontwikkelen

Voor aandachtig, actief en diep begrijpend luisteren is empathie nodig.

 

Voor empathie is innerlijke rust en vertrouwen nodig, en zeker ook het innerlijk vermogen om van standpunt te kunnen veranderen - dat van de gesprekspartner.

 • Hoe zal voor hem of haar de situatie overkomen?

 • Wat kan ik zelf doen om mijn gedrag aan te passen,  om tegemoet te komen aan de onzekerheid of het ongemak?

 • Wat kan ik duidelijker uitleggen om gemakkelijker naar meer overeenkomst te evolueren?

 • Hoe kan ik de geschikte energie creëren zodat de andere ècht ervaart dat ik integer luister?

 • Hoe kan ik het klimaat beïnvloeden, zodat mijn redelijke voorstellen op minder afweer stoten?...

 

Empathie is dus zeker ook je intuïtie een rol laten spelen in de communicatie.

Misschien ook niet bang zijn te rekenen om je ‘zesde zintuig’ :  tussen de stiltes en gebaren door lezen en aanvoelen wat de ideale reactie op een welbepaald moment is (aanmoedigen, meer tijd geven, lichtjes pushen, gemeend complimenteren, gewoon aandachtig verder luisteren en voorlopig zwijgen, ...). 

Er is zoveel mogelijk, maar keuzes moeten hier en nu gemaakt worden.

 

Daarom is het ongelooflijk nuttig om je empathische competentie en vaardigheid te ontwikkelen.   Om te beginnen binnen in jezelf, maar even belangrijk in directe connectie met je actuele uiterlijke gedrag. 

Want empathie die alleen latent en niet manifest is, heeft maar een halve waarde.

Kunnen variëren in communicatiestijl

Gesprekken of gespreksonderdelen hebben een eigen sfeer en focus en die vragen dus elk een passende stijl :

 • willen bezielen

 • willen overtuigen

 • iemands functioneren bespreken

 • een logische uitleg geven

 • vooral echt luisteren en tonen dat er empathie is

 • grenzen stellen

 • iets intiems delen

 • vlot een eerste contact maken

 • ‘moeilijk/delicaat nieuws’ brengen vanuit de organisatie

 • iets willen inprenten in iemands geheugen

 • een info-tekst inspreken

 • al pratend een gezelschap entertainen

 • inspirerend leiderschap tonen

 • een heldere opdracht geven

 • mensen op hun gemak stellen

 • oprecht bedanken

 • welwillendheid en soepelheid tonen

 • iemand met lof toespreken / promoveren / huldigen

 • mensen enthousiast maken voor medewerking aan iets,...

 • een boeiend verhaal vertellen,...

 

Bij elk van deze situaties en intenties wordt ons spreekgedrag gekenmerkt door een ander ritme, een andere manier van oogcontact, een bepaald stemvolume, min of meer voorkomen van stiltes, een eigen manier van ruimte en afstand nemen, een specifiek taalgebruik, ...

 

Niet iedereen is een geboren talent in het overschakelen van de ene stijl op de andere en in het elke keer weer bereiken van dat specifieke communicatiedoel.

Hoe gaan we daar beter in worden?  Wij helpen je herkennen, bewust worden, bijsturen en passend-natuurlijk variëren.

 

We gaan je niet leren mechanisch-manipulatief met die zaken om te gaan, maar wel om meer afstemming te vinden, meer kunnen managen van de juiste sfeer, vlotheid en competentie verwerven in het aanvoelen, ‘pakken’ en omschakelen.

 

Ben je van mening dat je aanvoelen wel oké is, maar je praktische vaardigheid om je spreekstijl in de praktijk aan te passen (qua stem, taal en lichaamsexpressie) nog niet echt meewil, dan kan je specifiek daarvoor een (vaardigheids)training aanvragen.

Vaardig worden in lesgeven en trainen

Leren hoe je goed kan lesgeven of trainen is bijzonder boeiend omdat het over zoveel factoren gaat.  Het is altijd vormend en versterkt het zelfvertrouwen als spreker.

 

Thema’s die aan bod komen :

 • uitstraling/présence

  • je gedrag en lichaamshouding

  • je energie en gerichtheid
    

 • interactief lesgeven

  • hoe structuur, overzicht en leiding behouden?

  • hoe het kwalitatief meedenken bevorderen?
    

 • de boodschapper is ondergeschikt aan de boodschap
   

 • taalgebruik

  • bewust spelen met zinslengte  

  • de kracht van levendige, gedoseerde herhaling

  • hoe vaktaal verwerven?
    

 • afstemming op specifieke lespubliek
   

 • visuele ondersteunende middelen  

  • voor een beter begrip  

  • voor een diepere inprenting  

  • vervangen multimedia niet te veel de lesgever?
    

 • tips voor beginners  

  • onderschat je voorbereiding niet

  • help jezelf en je toehoorders met uitnodigende schema’s, overzichtelijke   resumés en conclusies die to-the-point zijn  

  • maak je lichaamstaal en gebaren ondersteunend in plaats van afleidend

  • rustig en ontvankelijk omgaan met vraagstelling

  • hoe reageren op verzwakkende aandacht, storend gedrag?
    

 • tips voor gevorderden  

  • word meester in timing   

  • de kunst van verwondering opwekken   

  • wees inspirerend enthousiast

  • word meester in het toelaten van flow en creativiteit van het moment

Leren presenteren

Bij een presentatie voor een groep komt heel wat kijken :

 

 • een natuurlijke contactname

 • een uitstraling van aandacht vanuit innerlijke rust en openheid

 • een levendige start die de toon zet

 • een overdachte structuur van begin tot eind

 • een volgehouden helderheid van denken onder alle omstandigheden

 • een bewust gekozen taal die vlot, origineel, duidelijk en krachtig tegelijk is

 • een goede tempo-beheersing

 • een goede ademtechniek

 • een aangenaam en niet eentonig stemgeluid met voldoende draagkracht

 • een bewuste lichaamstaal met eventueel onopvallende, gedoseerde en licht ondersteunende gebaren

 • een goede coördinatie met het gebruik van hulpmiddelen : apparatuur voor opname of weergave van beeld en/of geluid, laptoppen, schrijfstiften en -borden, syllabussen, spiekbriefjes,...

 • een verwelkomende houding naar eventuele vraagstellers toe,...

 

Onze coaching of training kan zich richten op ál deze aspecten of op een aantal ervan, naar keuze.

Onze aanpak kan zich richten op het vak van presenteren in het algemeen, maar kan zich ook specifiek toeleggen op één welbepaalde presentatie, die al eens eerder werd gegeven of die gepland wordt voor in de toekomst.

 

Ook begeleiding bij cursus of training geven kan aan de orde zijn.

 

Voor commerciële Powerpoint-presentaties die enkel bedoeld zijn voor één-op-één-contacten of hoogstens aan een paar personen tegelijk worden voorgelegd, gelden uiteraard weer eigen regels. Ook die kunnen aan bod komen.

Assertiever worden

Je kan (spreek)rechten en je sociale status/plek vrijwaren op een respectvolle manier en zonder een overbodig gevoel van ‘sorry’.

Gewoon vanzelfsprekend tussenkomen of ageren, met bewuste duidelijkheid en een natuurlijke uitstraling van (subtiel gedoseerde) persoonlijke kracht.  Ja, in assertiviteit kan ook lichtheid te voelen zijn...

 

Assertiviteit zit in je taal, je stemvolume en -toon, je bewegingen en gebaren, je mimiek, ruimtelijke afstand tot de andere en niet in het minst in een gezond gevoel van eigenwaarde.

 

Stof genoeg dus voor een rijk leerprogramma.

En allemaal zaken die perfect op ons terrein liggen en die we gestructureerd voor het voetlicht brengen en daarna samen onder handen nemen.

Het is de bedoeling dat je uiteindelijk zo ver komt dat je kunt gaan spelen met die structuur, die verworven inzichten en nieuwe ervaringen.  Vanuit een mooie intuïtieve directheid, vrij van verstorende of ontkrachtende sociale en lichamelijke spanning.

 

Je assertievere zelf kan zomaar opstaan !  

Coachen of trainen leidt steeds opnieuw tot unieke ontmoetingen en prachtige, onvermoede co-creaties.

Altijd een wonderlijk leerproces, voor ieder die erbij betrokken is.

De leiderschapsstijl die jou het allerbeste past, is zonder discussie jouw eigen unieke stijl.  Dat wil zeggen : de stijl die verschijnt als jij op je best bent : opengebloeid door bewust worden en in contact met je potentialiteit.

 

We zullen je nooit één of andere welomschreven leidersstijl opdringen.  Wij werken met overtuiging liever vanaf een basis van authenticiteit en uniciteit.  Je gaat dus niemand leren copiëren.

 

We kunnen je wel vanuit theoretische denkmodellen en praktische uitprobeer-sessies laten kennismaken met verschillende stijlen.  Zo kan je ze aanvoelen, aftasten, wegen en ermee experimenteren.

 

Misschien kom je er achter dat jouw stijl eigenlijk bestaat uit een waaier van substijlen, die eerder variaties of verlegde accenten zijn.

Je kan dus zelf mee sturen en ons vragen ergens dieper op in te gaan.

 

Je kan werken aan je vermogen om je, intuïtief en in je eigen flow, aan te passen aan momenten, personen en situaties.  Je kan leren wanneer jij welke stijlkenmerken naar voren wil schuiven, zonder dat de integriteit van je totale persoon in het gedrang komt.

Een leiderschapsstijl ontwikkelen

Ons aanbod omvat de volgende thema’s, die we zowel in de vorm van ons vast aanbod als in de vorm van maatwerk kunnen aanbieden : 'leren presenteren', 'assertiever worden', 'een leiderschapsstijl ontwikkelen', 'empathische en luistervaardigheden ontwikkelen', 'kunnen variëren in communicatiestijl' en 'vaardig worden in lesgeven en trainen'.

leren presenteren
Assertiever worden
Een leiderschapsstijl ontwikkelen
Empatische en luistervaardigheden ontwikkelen
Kunnen variëren in communicatiestijl
Leren lesgeven en trainen
bottom of page