top of page

innerlijke rust

en ademtechniek

To me there is nothing more beautiful than inner peace.
 
~ Alice Greczyn

“Een gebrek aan goede ademplaatsing kan leiden tot problemen rond stemvolume en –timbre, maar ook tot verstoring van de algemene sfeer en zeggingskracht.”

self is universal
Spreekadem en innerlijke rust

Het beheersen van je ademtechniek is een basisvaardigheid. 

Het is een onderschatte voorwaarde en één die werkelijk heel goed aan te pakken is, liefst samen met je mate van innerlijke rust.

 

Een gebrek aan goede ademplaatsing (vóór het spreken) en een tekort aan ademsteun (tijdens het spreken) kan leiden tot heesheid en pijn in de keel tijdens praten. Het leidt vaak ook tot een onaangenaam stemtimbre of verstoorde draagkracht van de stem.  Uiteraard wordt hiermee je zeggingskracht ingeperkt.

 

Een inadequate manier van inademen kan er ook voor zorgen dat je een tekort aan adem krijgt tijdens het spreken.  Zo word je gehinderd in de vloeiende lengte van je zinnen.

Als je, al sprekend, constateert dat het fout gaat met je adem, kan dat negatieve gevoelens losmaken en die werken dan weer ontregelend op je focus op de inhoud.

 

Heb je ook buiten spreeksituaties al eens last van een niet goed zittende adem?

In dat geval duurt het leerproces logisch gezien wat langer. 

Maar we hebben nog een hele rist extra mogelijkheden (mindfulness-training, relaxatie, meditatie, accupressuur-massage, ...). 

Daarvoor kan je terecht bij Mique in Stemstudio vzw.

bottom of page