top of page

vaardig lesgeven

A good teacher, like a good entertainer, first must hold his audience's attention, then he can teach his lesson.
~ John Henrik Clarke

“ Kennis en begeestering doorgeven is een zalig vak.”

  • leren lesgeven

Kennis en begeestering doorgeven is een zalig vak. 

Als je de regels van het vak van lesgeven leert begrijpen en uitvoeren en er dan nog een persoonlijke toets aan toevoegt, word je iemand die ze graag zien komen.

Hoe beter je les in elkaar steekt, hoe meer aandacht en stilte je zal krijgen en hoe meer info echt zal overkomen.

Hoe vlotter je het vak beheerst, met alles erbij (omgaan met technische middelen, met vragen uit de groep, met allerhande onderbrekingen,...), hoe meer je je aandacht zal kunnen richten op je sociale contact met de toehoorders en je betrokkenheid bij de inhoud.

Wil echt het verschil maken als lesgever! 

Trakteer jezelf op een investering die op korte termijn sterk zal lonen.

  • leren trainen

Een trainer moet veel kwaliteiten bezitten : goed kunnen lesgeven (zie hierboven), maar ook bekwaam zijn in het meenemen van mensen naar domeinen waar iets meer durf voor nodig is.  Er wordt namelijk gevraagd om dingen uit te proberen, vaak voor het eerst, in het bijzijn van anderen.

Een trainer moet daarom een klimaat kunnen scheppen van vertrouwen en enthousiasme.  Mensen moeten meegenomen worden in een proces.  De verschillende stappen moeten zowel logisch als gevoelsmatig juist zitten.  Want mensen moeten, voor hun eigen bestwil, in een toestand gebracht worden waarin ze moedig én zichzelf willen zijn.  Een trainer moet daartoe een uitnodigend en absoluut veilig klimaat kunnen scheppen.  De trainer moet er actief van alles aan doen om de deelnemers op hun gemak te stellen. Want faalangst ondermijnt het leervermogen en de resultaten.

Een trainer moet ook een meester zijn in groepsdynamiek.  Die moet respectvol doorzien worden, handig en positief bespeeld.  Zodat echt waardevol groepswerk kan ontstaan.

Voor beginners is er dus vaak wat werk aan de winkel.  Voor ervaren trainers valt er altijd wat up te daten, te herzien of opnieuw te inspireren.

bottom of page