top of page

life coaching

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be?
~ Marianne Williamson

“Op een systematische manier je eigen leven bekijken met iemand die onbevooroordeeld is en bij wie je volledig jezelf en open mag zijn, is zó fundamenteel.

Een life coach kan je gericht laten zoeken naar concrete acties die zinnig zouden zijn om je ontwikkeling en doelstellingen te ondersteunen en om concrete oplossingen te vinden.”

self is universal

Een life coach is iemand die samen met jou een leerproces doorgaat.  Je ontwikkelt een meer geordend en breder bewustzijn van wie je bent als persoon.  Je gaat meer inzicht en samenhang krijgen in het leven dat je leidt of wenst te leiden om jezelf ‘waar’ te kunnen maken. 

Je wordt geholpen om allerlei zaken te inventariseren en te valideren met betrekking tot jezelf : je (unieke, authentieke) persoonlijkheid, je talenten, uitdagingen en ervaringen, je groeiproces en sociale relaties.   Je neemt de aandacht om deze aspecten tegen het licht te houden van je diepste dromen, wensen en behoeften en te onderzoeken welke van je huidige bezigheden en aandachtspunten daar al of niet toe bijdragen. 

Dat kan zowel gebeuren voor je persoonlijke als voor je professionele leven.

 

Wat is je visie op het leven in het algemeen en op het jouwe in het bijzonder?  Wil je daaromtrent iets ophelderen voor jezelf?  Heb je of zoek je een doel in het leven? 

Wat lokt je, vanuit je binnenste, op je levenspad en wat houdt je tegen?

Ben je voldoende durvend, ondernemend en toch voldoende bedachtzaam en realistisch?

Welke talenten wil je aanscherpen (om boven jezelf uit te stijgen als leidinggevende, moeder, docent, vriendin, coach, transgender, zelfstandige ondernemer, ...)? 

 

Welke van jouw gevoelens en gedachten beïnvloeden momenteel je keuzes of acties die je neemt?  Is dit de meest adequate manier van reageren voor jou?’  Welke nadelige gewoonte(n) wil je onder begeleiding afbouwen?

 

Life coaching kan heel geschikt zijn op momenten dat je door belangrijke veranderingen gaat in je leven (vb. rouwproces, scheiding, jobverlies, verhuis, crisis door verminderd werk- of leefplezier,...).  De life coach kan dan een gesprekspartner zijn, een inspirator, een ontlokker van zelf-inspiratie en een uitnodiger tot leren en transformeren. 

Wat zou mogelijk de beste innerlijke verstandhouding zijn met wat je tegenkomt in je leven?  Zit er een lijn in dingen die op je afkomen of die je moet doorstaan en wat lijkt eerder toeval of lot?  Hoe kan je dingen positief beïnvloeden, oplossen, verbeteren of accepteren in je leven?

 

Het is niet altijd voor de hand liggend om een klankbord en een actieve hulp te zoeken bij personen uit je directe omgeving.  Die zitten er vaak nogal dicht op.  Of je wil dat een vriend een vriend blijft, een partner een partner, en geen coach hoeft te zijn.

Het is zo ontzettend gezond om tijd vrij te maken voor levensvragen en heroriëntering!  

Liefst een vast moment in de week, zodat het er echt van komt en vooral opschiet.

bottom of page