top of page

bemiddeling

&

moderatie

Bemiddeling en mediatie

Constateer je dat een bespreking/onderhandeling vast zit, doordat de partijen niet meer mét, maar náást elkaar praten?  Of is het nog erger en is de communicatie totaal onmogelijk omdat personen elk gesprek met elkaar ontlopen? 

Geef het dan niet op.  En negeer het vooral niet.  ‘Gewoon laten overwaaien’ is een slecht advies en ondeskundig.

 

Omstandigheden waarbij welwillendheid, redelijkheid en zelfkritische zin ver te zoeken zijn, kan je nooit zomaar laten voortduren. Een dergelijke situatie kan op termijn onderhuids verziekend werken, op persoonlijk vlak én zelfs binnen het hele team of de ruimere organisatie.

 

Het maakt niet uit of het over inhoudelijke zaken gaat of over procedurele, over tegengestelde belangen of een moeilijk match tussen karakters en omgangsstijlen.

Zelfs arbeidsconflicten kunnen vaak door bemiddeling goed afgerond worden zonder verder te escaleren.

 

Iemand, zoals een mediator, die buiten het conflict staat en bekwaam is in het detecteren van de breekpunten en het ontwarren van de achterliggende emoties en blokkades, kan soelaas brengen, de crisis doen ophouden en de energie weer in een positieve baan krijgen, richting toekomst.

 

Uiteraard is geen 100 % garantie, want het blijft altijd mensenwerk.

Maar doorgaans laten wij mensen weer geloven in elkaar en in hun eigen en elkaars vermogen tot samenwerken, compromissen sluiten... en empathie beleven.

 

Het ligt voor de hand dat we neutraal en onpartijdig zijn en uitgaan van gelijkwaardigheid.

Verder werken we zodanig dat we bij alle partijen, ook bij de opdrachtgever, een gevoel van gezichtsverlies kunnen vermijden.

En tenslotte bewaken we, in onze rol van vertrouwenspersoon, altijd een sfeer van absolute discretie. 

Moderatie van een discussie in professionele handen leggen, kan voorkomen dat bepaalde personen of meningen te dominant worden en de zaak ‘overnemen’ of dat de spreekstijl uit de hand loopt. 

 

Dan een professioneel moderator inschakelen is dus een zorgzame, preventieve actie die tot doel heeft de toon, de timing en emoties in goede banen te leiden.

 

Wil je een flink debat organiseren of een vergadering waarbij je een bijzondere energie verwacht van tegengestelde meningen die op het eerste gezicht moeilijk met elkaar te verzoenen zijn? 

Gaan er sprekers deelnemen die hun opinie doorgaans in sterke bewoordingen vertolken?  

Zou het goed zijn dat iemand mee toeziet op de vraag of iedereen gelijkmatig aan het woord kan zijn en sprekers elkaar niet onterecht de mond snoeren of over-assertief tot kwetsend uit de hoek komen?

Dan is moderatie organiseren een slimme optie.

Moderatie
moderatie
mediatie
bottom of page