top of page

mood mapping

Hoe meer je er op let, maar meer je zal merken hoeveel impact je ‘mood’ of algemene stemming heeft op je energie, je wijze van waarnemen, je motivatie, je gedrag (zoals bijvoorbeeld je communicatiestijl) en je efficiëntie.

En dat is dan nog maar alleen het effect van je gemoedsstemming op jezelf.   Maar uiteraard beiïnvloed je zowat iedereen om je heen mee.

We bieden onze expertise in dit veld aan voor individuen en voor teams.

Het gaat er zeker niet om jezelf constant te pushen tot ‘positieve uitlatingen’, integendeel.

Waar het wel over gaat, is het volgende :  vooral bewust te worden van die ‘moods’, én de bewuste keuze te maken om je negatieve stemmingen als ze zich voordoen, niet per se te veruitwendigen naar de andere toe.  Verder is het mogelijk te leren om je moods te 'managen' en ze - indien mogelijk en wenselijk - te transformeren.

We halen ‘algemene stemming’ dus weg uit het gebied van ons bewustzijn en brengen het in de spotlights.  We maken je zelfbewuster, zodat je je stemmingen voor jezelf enigszins kan duiden en vooral beter en in een vroeger stadium kan detecteren en inschatten of ombuigen. 

We maken je team-bewuster en zorgen voor het creëren van een veiliger werkmilieu en een meer kwaliteitsvolle omgang. 

 

Wat zijn uitlokkers voor verandering in jouw stemming?  Welke zijn vooral intern opgewekt of afkomstig uit een externe bron?   Hoe beïnvloedbaar zijn die?  Kunnen we in teamverband begrip opbrengen voor het hoogst persoonlijk karakter ervan? Kunnen we daar alerter, preventiever en mededeelzamer mee omspringen?   Wat kunnen we aanpassen in onze omgeving om onze algemene stemming luchtiger te maken?

Zo dragen we zorg voor ieders energie en voor het algemene welbevinden en zullen verbeterde creativiteit en productiviteit wel vanzelf volgen.

 

Laat het ‘in de stemming raken’ om ons te contacteren niet ongemerkt voorbijgaan...

mood mapping
bottom of page