top of page

overtuigen

en onderhandelen

Overtuigen

Overtuigen is een prettige bezigheid als die echt van binnenuit komt en als die eerlijk gaat over zaken waar je persoonlijk achter staat. 

 

Echt kunnen overtuigen - op weg naar een evengoed positieve ervaring voor de gesprekspartner - is niet alleen maar ‘een overtuigende spreekstijl aannemen'. 

Een geslaagde overtuiging is een proces en gaat veel breder en dieper.  Iemand succesvol overtuigen staat nooit los van de eigen integriteit en van het feit dat we met het fenomeen ‘vertrouwen’ heel zorgvuldig moeten omgaan.

 

Ja, we gebruiken onze stem en onze taal, de verbale en lichamelijke.  Maar ook onze ervarings- en deskundigheidspositie is van doorslaggevend belang en moeten we bewust meenemen.  Naast de perceptie door de toehoorder of gesprekspartner, van onze authenticiteit en consistentie.

 

Wil je goed worden in overtuigen, dan moet je dus je achterliggende attitudes onder de loep nemen en zelfs je hele ‘zijn’.

Daarnaast helpt het ook dat je bewust voor jezelf stelt wat het beginpunt is en wat het beoogde eindresultaat.  Daar blijf je best energetisch op focussen.

 

Overtuigd dat dit interessant kan worden om je in te verdiepen?

 

Onderhandelen

Onderhandelen is een professioneel spel, een soort sportieve interactie met aan elke zijde een partij die graag zou willen winnen.  Het beste resultaat is als er niet één grote winnaar en één grote verliezer uit de bus komt, maar een situatie waarin beiden zich - zo evenwichtig mogelijk - kunnen vinden.

Zoals voor elk spel zijn er voor onderhandeling regels en valkuilen.  Maar ook hulptechnieken om te ‘lezen’ hoe het staat, wat er mogelijk te verwachten valt en wat er op welk moment te doen valt om je kansen te verhogen

 

Onderhandelen kan in verschillende stijlen.  Sterk competitief, eerder ‘synergetisch’ (in de eerste plaats op zoek naar harmonie en wederzijds invoelen) of nóg anders : met behulp van basisregels en ingesteldheden uit de ‘edele krijgskunst’.

 

Voor onderhandelingen waarbij veel op het spel staat, kan je leren onderscheiden wanneer er een 'breek'-moment nodig is, een pauze om te herbekijken wat je positie is en om je kansen en risico’s te herbeoordelen.  Misschien heb je nadien nog onbeproefde beloftevolle strategieën in petto.

 

Gooi je in deze wondere kennismaking. 

Heroriënteer je kennis over onderhandelen… en onderhandel nadien met jezelf wat jou het best ligt en inspireert!

bottom of page