top of page

public speaking
&
presentatie

Je hebt een afgewerkte tekst voor een presentatie nodig ?

Een presentatietekst moet niet alleen goed ogen op papier, maar ook beter worden als je hem uitspreekt.  Omdat het ritme klopt en de zinslengte ideaal is.  Omdat de juiste woorden achteraan in de zin staan, zodat je geholpen wordt in je intonatie, enthousiasme, zeggingskracht en timing.

Een presentatie - hoe logisch die ook in elkaar moet zitten en hoeveel droge informatie die ook wil doorgeven - mag nooit voorbijgaan aan het gevoel waarmee je de luisteraar wil meenemen. 

 

Probeer een écht doordachte, professionele tekst voor je presentatie en je zal versteld staan met hoeveel plezier je hem brengt en van het effect dat je bereikt. 

Storytelling als presentatie-booster

Authentiek en empathievol een inspirerend verhaal brengen, doet je publiek ergens in geloven.   Dit zal door de ontvanger niet aangevoeld worden als een technisch trucje als je het doet vanuit de juiste ingesteldheid en motivatie.

 

Voorwaarde is dat je de kunst verstaat om als spreker steeds opnieuw zelf geraakt te worden.

 

We kunnen onze eigen vaardigheid tot een hoger niveau tillen door het fenomeen goed te onderzoeken en van daaruit te leren wat echt werkt en hoe we het zelf kunnen waarmaken.

 

We hebben nog een aparte workshop over storytelling in andere situaties, maar hier gaat het dus specifiek over het toepassen ervan in presentaties.

 

We reiken je de werkende bouwstenen en de meest geschikte tools aan, zoals bewuste keuze en meesterlijke timing en uitvoering. Zo word je niet alleen gehoord, maar ook onthouden en kan je verhaal leiden tot gedragsverandering bij anderen.

Je hebt een presentator nodig ?

Heb je een presentatie klaar, maar niet meteen iemand die, met schwung, warmte en impact, klaarstaat om hem voor een groep te brengen?

Je kan de uitvoering in onze veilige handen geven!

 

In een private of familiale sfeer, kan het absoluut voldoende zijn dat je zelf de stijl en woordkeuze in de tekst bepaalt.

Is je presentatie echter bedoeld voor een professionele context, dan is het mogelijk dat we hier en daar wat (kleine) adviezen geven over aanpassingen in woord- en zinskeuze, zonder je persoonlijke opzet aan te tasten, integendeel. 

Als we iets doen, willen we dat altijd op z’n best doen.  De tekst van een presentatie bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het luistereffect.  

Zorg dus ook zo veel mogelijk voor een doordachte locatie, een geschikt moment, een degelijke akoestiek of stemversterking en spreek dat desgewenst vooraf even met ons door.

We willen je immers veelzijdig en optimaal van dienst zijn!

Boeiend en verbindend leren presenteren

Bij een presentatie voor een groep komt heel wat kijken :

 • een levendige start die de toon zet

 • een overdachte structuur van begin tot eind

 • een natuurlijk contact

 • een uitstraling van aandacht vanuit innerlijke rust en openheid

 • een volgehouden helderheid van denken onder alle omstandigheden

 • een bewust gekozen taal die vlot, origineel, duidelijk en krachtig tegelijk is

 • een adequate tempo-beheersing

 • een goede ademtechniek

 • een aangenaam en niet eentonig stemgeluid met voldoende draagkracht

 • een bewuste lichaamstaal met gebaren die onopvallend, gedoseerd en licht ondersteunend zijn.

 • een gecoördineerd gebruik van hulpmiddelen : apparatuur voor opname of weergave van beeld en/of geluid, laptops, schrijfstiften en -borden, syllabussen, spiekbriefjes,...

 • een verwelkomende houding naar eventuele vraagstellers toe,...

Uw vraag naar coaching of training kan zich richten op ál deze aspecten of op een aantal ervan.

Qua aanpak kunnen we uitgaan van het vak van presenteren in het algemeen, maar we kunnen ons ook specifiek toeleggen op één welbepaalde presentatie, die al eens eerder werd gegeven of gepland wordt voor in de toekomst. 

Commerciële presentaties die bedoeld zijn voor slechts één of enkele personen, worden op een specifieke manier gebracht. Ook dat kan aan bod komen.

We geven eveneens begeleiding bij het leren geven van les, cursus of training.

bottom of page