top of page

spreekdurf en impact

The human voice is the organ of the soul

 

~ Henry Wadsworth Longfellow

Je kan het jezelf toe-eigenen : de durf om er te stáán, om te laten horen dat je gelooft in wat je zegt.

Durf je mond open te doen.  Zo lang als nodig om het effect te bereiken wat je wil. Probeer niet alleen meeslepend of humoristisch te zijn. Ontroeren mag ook.

Spreekdurf

spreekdurf

Aarzel je meestal om als spreker voor een groep te gaan staan?  Of erger, breekt het zweet je al uit bij de gedachte alleen ?  Heb je last van een korte adem die te hoog zit en je stem doet trillen?

Zou je graag hebben dat je spreekangst wat minder (zichtbaar en hoorbaar) wordt?  Je bent niet de enige.  En het kan verholpen worden.

 

Maak je je zorgen over het kunnen vergeten van tekst?  Over verward raken en falen in het afmaken van grammaticaal correcte zinnen?   Maak je je op voorhand en tijdens het spreken al druk om mogelijke vragen nadien, zodat je onvoldoende gefocust en helder bent als het er op aan komt?

 

Vind je het om te beginnen al moeilijk om de aandacht te vragen van een publiek?  Het startmoment aan te geven?  Je blik correct te richten naar de luisteraars?

 

Durf je niet altijd het woord te nemen in een meeting, bij een cursus of een presentatie die je volgt?  Ben je bang voor het moment waarop alle blikken op je gericht zijn?

 

Schrik je er voor terug om voor je eigen mening uit te komen?  Geef je jezelf zelden de tijd en de ruimte om je argumenten luidop en volledig te formuleren ?

Impact

impact

Sta jij jezelf toe dat je mededelingen de nodige impact hebben op je luisteraar?   Weet je hoe je daar bewust naar toe kan werken?

 

Ga je op een zelfbewuste en open manier om met jouw potentie om met effect te beïnvloeden, te leiden, ideeën bij te dragen, gehoord en gezien te worden, voorzieningen of kansen voor jezelf te bepleiten?  Creëer je daartoe zelf de momenten om in gesprek te gaan met de juiste personen?

AL DEZE VRAGEN ZIJN DE JUISTE, OOK OM AAN ONS TE STELLEN.

We geven je meer structuur in je zelfperceptie, de nodige verhelderende achtergrond-info, een ruimer vocabularium en dieper inzicht ... en we bouwen van daaruit samen aan jouw specifieke, nieuwe sociale communicatie-vaardigheden.

We kunnen je ook bijstaan bij het concreet voorbereiden van een gepland (of te plannen) gesprek.

bottom of page