top of page

stress management

en

burn-out preventie

Happiness is not a matter of intensity but of balance, order, rhythm, and harmony
~ Thomas Merton

“Als je zelf in een burn-out verzeild raakt, blijkt het vaak voor anderen om je heen niet zo makkelijk ‘invoelbaar’. 

De burn-out op zich is al een behoorlijk intense ervaring, behoed je daarom voor onnodig isolement en bescherm je tegen de veelheid aan goed bedoelde, maar vaak tegenstrijdige adviezen.”

Met een burn-out herken je jezelf niet meer in je vermogen tot functioneren en je staat versteld van de tijd die je nodig hebt om te herstellen.

 

Hoe meer we weten over burn-out, hoe meer we ons ervan bewust zijn dat er voortekenen zijn, die al te vaak genegeerd of geminimaliseerd werden, zowel door de omgeving als door de persoon in kwestie. 

Voor beide partijen en ten opzichte van relatiepartners, vrienden of kinderen is het vaak ook moeilijk de stap te zetten om het bespreekbaar te maken.  Er is vaak bezorgdheid rond de vraag of het wel zal leiden tot een win win-situatie.

Erover praten met een niet rechtstreeks betrokken maar sterk invoelende coach kan een heel eind op weg helpen.

 

  • Wat is een burn-out en wat betekent dit concreet in mijn leven en als persoonlijke ervaring?

  • Welke factoren en processen kan ik aanwijzen als mogelijk uitlokkend en heb ik alarmsignalen over het hoofd gezien of bewust geminimaliseerd?

  • Zou er iets typisch zijn aan mijn persoonlijkheid of levensverhaal, waardoor ik er extra vatbaar voor ben?  Kan ik specifiek leerervaring en inzicht opdoen met betrekking tot bepaalde van mijn talenten, competenties en mogelijke communicatie-deficieten?

  • Zijn er gefundeerde  adviezen over m’n eigen communicatie rond deze burn-out, die zowel mijn toekomst als mijn authenticiteit niet in de weg staan?

  • Wat kan ik in de nabije toekomst verwachten, zijn er ‘fases’ bekend, is er ‘een typisch verloop’ te verwachten?

  • Welke mogelijk helende maatregelen bestaan er en bij welke voel ik mij persoonlijk goed?

  • Kan ik voor in de verdere toekomst, op preventief vlak, een aantal dingen verbeteren?

 

Gun uzelf een actief luisterende en professioneel goed onderlegde coach om je bij te staan tijdens je burn-out periode.

Beschouw het als een belangrijke investering in jezelf, die, meteen en zeker op termijn, veel zal opleveren!   

self is universal
bottom of page