top of page

team

coaching & training

zie hier voor het onderscheid tussen coaching, training en mastery...
Vlotte samenwerking

Een team écht laten samenwerken is een kunst.

 

Toch ligt daar het sleutelwoord, want de sterkte van een team valt samen met het vermogen tot samenwerking.

 

Aan de basis daarvan ligt uiteraard : elkaar van veel - ook onverwachte - kanten leren kennen en, als gevolg daarvan elkaar effectiever kunnen benaderen en naar waarde kunnen schatten. 

 

Alles draait om motiverende energie-uitwisseling, gedeelde verantwoordelijkheid,  evenredige inzet, elkaar van harte succes gunnen, en het onderhouden van een goed draaiende communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.

 

Samenwerking moet er zijn op alle procesniveaus : vanaf de wildste ideeën in de koffieruimte tot aan het uiteindelijke door iedereen gedragen resultaat, de evaluatie achteraf en eventueel de bijhorende na-service.

Voor het op gang komen van een vlotte samenwerking binnen een team, kunnen wij een aantal voorwaarden scheppen.

Voor het stelselmatig en autonoom verder groeien en vernieuwen op het gebied van samenwerking, kunnen wij aandachtspunten en inzichten aandragen en specifieke vaardigheden helpen ontwikkelen (authentieke contactbereidheid, luisterhouding, onderlinge creatieve stimulatie en feedback, empathische adaptatie, communicatie-systematiek,...).

 

En uiteraard doen we er alles aan om zo’n vlotte samenwerking in de praktijk om te zetten zodra we een project mogen opstarten ...

 

Waar het schoentje ook knelt, wij zullen u alvast écht horen!

We kunnen uw specifieke probleemstelling deskundig onderzoeken, aansluitend daarop de gepaste theoretische achtergrondkennis meegeven, nuttige adviezen verschaffen en zelfs resultaatgerichte oefensessies aanbieden.

Transparante team-evalutie

Evaluatie kan best de nodige tijd en een ideale vorm krijgen.  

 

In een bedrijf dat houdt van openheid en samenwerking, kan je er een sociaal event van maken.  Evaluatie wordt zo een krachtig instrument voor het versterken van de binding en de gedeelde verantwoordelijkheid.

Ieders functioneren in team bekijken, kan ook meer gewicht geven aan ondergesneeuwde sentimenten en zal bepaalde standpunten wat afvlakken omdat ze te individueel en/of geladen waren.  Het gaat immers niet langer om de (mogelijk tamelijk subjectieve) mening van één enkel iemand, maar om de meer algemene trends die al of niet boven water komen drijven, vanuit het hele team.

Er bestaan originele en zeer professionele manieren om elkaars functioneren te evalueren in groepsverband, zonder dat dit als bedreigend hoeft over te komen en zonder dat alle lof en aandacht naar (alweer) dezelfde personen gaat.

Als je wederzijds evalueert in teamverband, liefst met inbegrip van de leidinggevende, heb je het grote voordeel dat in sterke mate de sociale dynamieken die in het team spelen, aan de orde kunnen komen.

Tegelijk zou er best ook een terugkoppeling kunnen plaatsvinden aangaande werkplezier en persoonlijke loopbaanwensen.   

  • Wie inspireert wie, misschien zonder er zich tot nu toe bewust van te zijn?

  • Wie stelt geregeld gedrag dat - door meerdere personen - ervaren wordt als hinderend of als nadelig voor het algemene welbevinden of de productiviteit?

  • Wie kan uitgenodigd worden tot meer durf of tot meer initiatief?

  • Hebben we aansluitend voorstellen voor wijzigingen in taakverdeling en waar kan de ondersteuning beter en hoe?

 

Voor zo’n delicate activiteit kan je ons met een gerust gevoel inzetten.  Vanuit empathie, uitzonderlijke zorgvuldigheid, terdege achtergrondkennis en de nodige ruggengraat kunnen we dit uitbouwen tot een krachtig verhelderend en verbindend instrument voor de organisatie en het team.  Tegelijk kunnen we een verrijkende persoonlijke ervaring garanderen voor alle deelnemers, met het oog op empowerment.

bottom of page