top of page

work - life harmonie

Je privéleven en je werkleven hoeven zich niet tegenover elkaar opstellen als concurrenten, maar wel als partners die rekening houden met elkaar en zich met begrip en flexibiliteit aan elkaar aanpassen, in beider belang.

Work-life harmonie is een evenwicht dat je geregeld moet hervinden.  Ofwel kan er tijdelijk wat meer druk uitgaan vanuit je werk (vb. bij een nieuwe jobplek of functie-omschakeling, belangrijke deadline, tegenvallende projectomstandigheden,...) en een andere keer liggen de stressfactoren vooral in de privésfeer (vb. verbouwingswerken thuis, relatiecrisis, examentijd voor puberende kinderen,...). 

Als je draagkracht wat vermindert, betekent dat niet vanzelf dat je intrinsieke prestatiemotivatie tegelijk afneemt of je werkaanbod zich aanpast.  Er moet actief ingegrepen worden om de balans te herstellen.  En dat moet gebeuren op verschillende vlakken : in je eigen bewustzijn en met je eigen waardenkader, op het organisatorische gebied en in je communicatie errond,...

 

Een bedrijf doet er goed aan dit zelf aan te moedigen.  Is dat nog niet zo, werk dan gerust mee aan een cultuurverandering wat dat betreft.  Het ideale rolmodel is al lang niet meer de altijd-bereid-gevonden-workaholic, die vroeg of laat wel tegen een burn-out moet aanlopen, maar iemand die open is en praat over zijn draaglast en samen en loyaal op zoek gaat naar ‘zorgzame consensus’, zowel voor zichzelf als voor co-werkers.

Wij kunnen daar een sterk aanmoedigende, begripvolle en actieve partner in zijn.

bottom of page